مجله سرطان Clinical Cancer Research

مجله سرطان Clinical Cancer Research، مطالعات ابتکاری بالینی و کاربردی در مورد سرطان که سبب پیوند آزمایشگاه و کلینیک می شود را منتشر می کند.مجله سرطان Clinical Cancer Research به شکل خاصی بر روی ارزیابی آزمایشات بالینی و روشهای درمانی جدید، همراه با تحقیق در زمینه داروشناسی و تغییرات مولکولی یا نشانگرهای زیستی که پیش بینی پاسخ یا مقاومت به درمان را دارند، تمرکز دارد. این مجله همچنین مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی مربوط به داروهای جدید و عوامل مولکولی مورد هدف را جهت انجام آزمایشات بالینی و مطالعات مکانیسم های انکوژنز، پیشرفت فنوتیپ بدخیمی و سرطانهای متاستاتیک اولویت بندی می کند.

📔 نام مجله: Clinical Cancer Research
✅ Print ISSN: 1078-0432
✅ Online ISSN: 1557-3265
🇺🇸 کشور: آمریکا
✅ IF: 4.775 (2018)
✅ Q: Q1
✅ نمایه شده در:
MEDLINE
Current Contents/Clinical Medicine
Science Citation Index
Scopus
Web of Science

📝 زمینه های تحقیقات: زمینه های خاص مورد علاقه شامل تحقیقات بالینی و کاربردی در درمان های مشخص شده و هدفمند است. زمینه های دیگر شامل مکانیسم های حساسیت و مقاومت دارو، فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک، پزشکی فردی، کاربردهای جدید بیوانفورماتیک و آمار زیستی، ایمونوتراپی و ایمونولوژی بالینی، ژن درمانی، رادیوتراپی و رادیوبیولوژی، خصوصیات مولکولی مقیاس بزرگ تومورهای انسانی، نشانگرهای زیستی تشخیصی، تصویربرداری نوآورانه و سایر روشهای جدید با قابلیت استفاده بالقوه در تحقیقات بالینی، ژنتیک بالینی، و تشخیص حداقل بیماری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *