تفاوت بین سلول سرطانی و سلول نرمال چیست؟

سلول های سرطانی از بسیاری از جهات با سلول های عادی متفاوت هستند و همین تفاوتها به‌ آنها اجازه می دهد خارج از کنترل رشد کنند و مهاجم شوند! در ادامه به تفاوت بین سلول سرطانی و سلول نرمال اشاره می کنیم.

از جمله تفاوت های بین سلول سرطانی و سلول نرمال:

  1. سلول های نرمال تبدیل به سلول های خیلی تمایز یافته با کارکرد اختصاصی میشوند اما سلول های مبتلا به تومور این گونه نیستند و به همین دلیل  برخلاف سلول های نرمال به تقسیم بدون توقف ادامه میدهند.
  2. سلول های درگیر تومور میتوانند سیگنال هایی را که به طور عادی دستور می دهد تقسیم سلولی متوقف یا فرایند شناخته شده ای به نام مرگ برنامه ریزی شده سلول ( آپوپتوز) را شروع کند نادیده بگیرند.

cancer cell

3. سلول های مبتلا به تومور میتوانند سلول های نرمال مجاور را وادار کنند رگ خونی بسازند، تا اکسیژن و مواد غذایی را برای تومور فراهم و همینطور مواد زائد را از تومور دور کند.

angiogenesis4. سلول های درگیر تومور می توانند از سیستم ایمنی فرار کنند. این سیستم، شبکه ای از اندام ها، بافت ها و سلول های تخصص یافته است که از بدن در برابر عفونتها محافظت میکند. اگرچه ابن سیستم معمولاً سلول های آسیب دیده یا غیرطبیعی را از بدن پاک میکند، ولی بعضی از سلول های مبتلا به سرطان قادرند از سیستم ایمنی پنهان شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *