مرحله‌بندی (Staging): توصیف میزان انتشار سرطان

در این پست به توصیف و تحلیل مرحله‌بندی (Staging) تومور می پردازیم:مرحله‌بندی (Staging):

راهی برای توصیف اندازه تومور و میزان رشد آن است. مرحله سرطان نشان دهنده پیشرفت و میزان انتشار بیماری می باشد.

 

✏️آشنایی بیشتر با واژه مرحله بندی (staging):

✅ دو نوع عمده مرحله بندی کلینیکال و پاتولوژی وجود دارد:

  • مرحله بندی کلینیال: شامل تخمین از گسترش سرطان بر پایه معاینه بالینی، نتایج بیوپسی، و آزمایشات تصویربرداری است.
  • مرحله بندی پاتولوژی: تخمین گسترش سرطان با مطالعه نمونه برداشتی در طی جراحی است.

💊در بیشتر انواع سرطان، پزشکان از اطلاعات مرحله بندی جهت کمک به برنامه درمانی و پیش بینی وضعیت بیمار استفاده می کنند.

✅بیش از یک سیستم جهت مرحله بندی انواع مختلف سرطان وجود دارد.

سیستم مرحله بندی TNM که اغلب استفاده می‌شود، سه بخش کلیدی از اطلاعات را مشابه شکل ارائه می دهد:

مرحله‌بندی (Staging)

T: به اندازه تومور اشاره دارد

N: وصف میکند که آیا تومور به غدد لنفی اطراف منتشر شده است و اگر بله تا چه میزان؟

M: نشان می دهد که آیا سرطان به سایر ارگان های بدن منتشر شده‌است (متاستاز داده یا خیر)

✅ اعداد بعد از T، N و M، جزئیات بیشتری در مورد هر یک از این فاکتورها ارائه می دهند. معمولا برای سادگی، این مراحل با اعداد رومی نامگذاری می شوند ( از I تا IV).

 

✅ تصویر زیر به صورت شماتیک مراحل و درمان را در بیمار مبتلا به سرطان پستان نشان می دهد که به شرح زیر می باشد:

  •  مرحله بندی بیماری فرد مبتلا به سرطان سینه بر اساس معاینات بالینی و آزمایشات تصویربرداری
  •  ارائه نتیجه آن به صورت سه فاکتور T (تومور)، N (غدد) و M (متاستاز) در سیستم مرحله بندی cTNM (پست قبلی دانشنامه)
  •  جراحی در بسیاری از بیماران و شيمي درماني کمکی به منظور کاهش بار تومور قبل از جراحي در برخی از افراد
  •  تجزیه و تحلیل نمونه های جراحی توسط پاتوبیولوژیست
  •  ارائه گزارش این نتیجه به صورت سیستم مرحله بندی pTNM و بر اساس سه فاکتور T (تومور)، N (غدد) و M (متاستاز)
  •  انتخاب روش درمانی مناسب مانند شیمی درمانی، پرتودرمانی، درمان هدفمند و …

مرحله‌بندی (Staging)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *