موتاسیون: از عوامل اصلی ایجاد سرطان

در این پست به آشنایی بیشتر با واژه موتاسیون می پردازیم:✏️موتاسیون چیست؟

ژن های ما هنگام تقسیم سلول دچار اشتباهاتی می گردند که جهش یا موتاسیون نامیده می شود و از عوامل اصلی ایجاد سرطان است. موتاسیون ها یا جهش ها، به تغییرات غیر معمول در DNA یک ژن اطلاق می شود. در واقع موتاسیون ها، تغییر در توالی بازهایی است که یک ژن را تشکیل می دهند.

موتاسیون

موتاسیون در ماده ژنتیک سلول، سبب ایجاد ژن های بدی با نام “آنکوژن” می شود‌ که همچون پدال گازی که گیر کرده باشد؛ سبب تقسیم بیش از حد سلول می شوند. موتاسیون همچنین در ژن هایی با نام سرکوب‌کننده تومور سبب می شود که آن ها به عنوان ترمز سرعت تقسیم سلولی عمل نکنند. موتاسیون در هر دو نوع ژن فوق، سبب سرطان می شود.

موتاسیون

⚠️اکثر جهش ها منجر به سرطان نشده و حتی ممکن است برخی مفید باشند. اما همه سرطان ها به وقوع جهش هایی آسیب زننده به DNA سلول مرتبط هستند.

✅دو نوع عمده از جهش های ژنی وجود دارد:

  • جهش های ژنی ارثی: از پدر و مادر به فرزند منتقل شوند. تنها حدود 5 تا 10 درصد از تمام سرطان ها به میزان بالایی به جهش ژنی ارثی مرتبط هستند.
  • جهش های ژنی سوماتیک یا اکتسابی: بیشتر جهش هایی هستند که بعد از تولد اتفاق می افتد. اغلب سرطان ها توسط جهش های اکتسابی ایجاد می شوند.

☠️برخی از موتاسیون های اکتسابی می توانند توسط کارسینوژن های اطرافمان ایجاد و سبب بروز سرطان گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *