با سرطان ریه و انواع آن آشنا شویم

 

در این پست به معرفی سرطان ریه و انواع آن می پردازیم.

معرفی سرطان ریه:

ریه ها، دو ارگان اسفنجی شکل در قفسه سینه هستند. ریه راست، شامل سه بخش(لوب) و ریه چپ، شامل دو بخش (لوب) است.

نای به مجراهایی که برونش نام دارند تقسیم شده که وارد ریه ها میشوند و در آنجا به برونشهای کوچکتر تقسیم میشوند. این برونش های کوچک به شاخه های کوچکتری بنام برونشیول تقسیم شده که در انتهای آنها کیسه های نازک هوا بنام الوئول ها قرار دارند.

سرطان های ریه، زمانی که سلولهای ریه غیر طبیعی شده و به صورت کنترل نشده رشد میکنند، آغاز میشوند. با رشد بیشتر این سلولهای سرطانی، آنها ممکن است تبدیل به یک تومور شده و به سایر بخش های بدن گسترش یابند.

lung cancer

انواع سرطان ریه شامل:

  1. سرطان ریه سلولهای غیر کوچک یا NSCLC که 80 تا 85 درصد سرطان های ریه از این دسته است.
  2. سرطان ریه سلولهای کوچک یا SCLC که 10 تا 15 درصد سرطان های ریه از این نوع است.
  3. تومور های کارسینوئید ریه

سرطانهای از نوع NSCLC و SCLC دو نوع عمده سرطان های ریه هستند که درمان این دو کاملا متفاوت است.

سرطان های ریه سلولهای غیر کوچک شامل:

آدنو کارسینوم ها: حدود 40 درصد سرطان های ریه از این نوع است.

کارسینوم سلول های سنگفرشی: 25 تا 30 درصد سرطان های ریه از این نوع است.

کارسینوم سلول های بزرگ: 10 تا 15 درصد سرطان های ریه شامل این نوع است.

Small cell lung cancer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *